Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Takster

Bompengeinnkrevingen på E16 Eggemoen - Olum er planlagt startet opp fredag 8. juli 2022 klokka 10:00.

Takster

Vegfinans E16 Eggemoen - Olum

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Bomsnitt Bomstasjon Fullpris Med avtale Nullutslippskjøretøy med avtale Fullpris og avtale Nullutslippskjøretøy med avtale
Bomsnitt 1 E16 Olum 58 46,40 23,20 145 0
Bomsnitt 2 Fv. 2280 Eggemoen 21 16,80 8,40 53 0
Bomsnitt 3 Kleggerud nord
Kleggerud rampe
Kleggerud sør
21 16,80 8,40 53 0
Bomsnitt 4 Fv. 2280 Olum 21 16,80 8,40 53 0

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale.

Passeringstak

For kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale er det felles passeringstak på 40 passeringer pr. kalendermåned i bomsnittene 2, 3, og 4.

Det vil si at i løpet av en kalendermåned må kunder med gyldig AutoPASS-brikke kun betale for 40 passeringer i bomsnitt 2, 3 og 4 pr. kjøretøy. Passeringstaket gjelder kun for kjøretøy i takstgruppe 1. Man kan følge med på antallet passeringer i måneden gjennom «min side» hos brikkeutstederen.

Timesregel

For kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale er det felles timesregel i bomsnittene 2, 3, 4. Det vil si at det betales kun for én passering pr. kjøretøy i løpet av en time til sammen i disse bomsnittene.

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale får 50 % rabatt av ordinær takst fratrukket brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig brikke og avtale får 100 % rabatt.

Uten gyldig brikke og avtale vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E16 Eggemoen-Olum AS står for delfinansiering av utbyggingen av E16 fra Eggemoen til Olum. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert